Барака

Бараката е не просто допълващо застрояване, а израз на отношение към обграждащата я среда. Проекта цели изграждане на пространство, което да изпълнява множество разнообразни функции и най-вече това на работилница и склад за инвентар. Дървената фасада и семплият, ненатрапчив детайл на сградата са в диалог с околния контекст и допълват уличният силует по един елегантен начин. Използването на локално достъпни материали в изграждането на постройката е ключов момент от проектирането. В търсенето на баланс при намесата и на устойчиво решение на материалите, естествено се породи решението за използване на лека дървена носеща конструкция и вентилируема дървена фасада.
img1
img2
img5
img6
img3
img4
img7